Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


(Благодарности на Gabriel E. Patiño -- gepatino {at}gmail {dot} com -- за идеята и първата версия на текста)

Microsoft е Американска компания и успехът и е чудесен за Американската икономика.

Но ако не живеете в САЩ, когато купувате собственически софтуер (напр. Windows), половината пари отиват директно в главната квартира на софтуерната компания (напр. Microsoft): тези пари напускат страната ви, докато другата половина остава вътре (продажби, комисионни и т.н.) без технически ползи. Вашата страна не произвежда нищо и дори не се нуждае от квалифицирани хора за продажбите. Това води до ИТ професионалисти, които само инсталират и конфигурират собственически софтуер без възможността да модифицират/изучават/променят.

Със свободен софтуер (напр. Linux), икономиката (и познанията на ИТ професионалистите) на страната ви могат да се подобрят, тъй като ще има много малки/средни компании, които ще предлагат специфични решения, поддръжка, консултация и т.н.

Хората, които знаят как се вършат нещата и се задържат пари в страната ви, ще спечелят от това доста повече от хората, които просто продават кутии с определено ниво да продажбите, изпращайки ви парите зад граница, оставяйки ИТ професионалисти без истинско знание как работят нещата.