Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Линукс софтуерът все още има много експериментална поддръжка на CMYK характеристиките. Тя става все по-добра, но все още не е на задоволително професионално ниво.

Въпреки, че повечето книги и списания за свободен софтуер преминаха към Линукс преди много време (и те не изглеждат ли чудесно?!), ако работите в печатната индустрия и използвате много CMYK цветове, преливащи картинки, специални печатни ефекти, може би засега трябва да си останете с Windows. Но и така може да си инсталирате Линукс, запазвайки Windows (вижте секцията Инсталиране) и според нуждите си да ги ползвате и двете.