Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


T’han impressionat els efectes 3D i les transparències que acaben de ser presentades al Windows Vista, i has decidit que aquestes ben valen uns quants centenars d’euros? Fins i tot t’has comprat un nou ordinador perquè pugui complir amb els (grans) requeriments del Vista? Com d’enganyat estàs: Linux ho fa millor, de franc, i amb molts menys requeriments de maquinari exigents.