Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


FAQ cho các Linux geek

Bạn có thể đã lưu ý rằng trang Web này không thực sự dành cho bạn :) mà dành cho người dùng Windows (hoặc Mac) đang tìm hiểu về Linux: Linux là gì, giao diện của Linux như thế nào, liệu có phù hợp với họ không. Có thể bạn thấy không có thông tin gì mới ở đây cả, vậy tốt hơn bạn nên đọc tiếp Slashdot! :p