Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


מערכת חלונות דורשת יותר ויותר משאבי חומרה בהתאם להתקדמות גרסת המוצר (95,98,Me,XP,וכו׳…) לכן, אם ברצונך להמשיך להריץ חלונות, עליך לרכוש חומרה חדשה בקביעות.
עם זאת, לא נראית שום סיבה להתפתחות המהירה. כמובן, מעטים האנשים שבאמת זקוקים לכח מחשוב רב ולחומרה חדשנית, אך למרבית המשתמשים, שגולשים מעט ברשת, קוראים וכותבים מיילים, כותבים קובצי טקסט ושקפים, מה הטעם ברכישת מחשב חדש כל שנתיים, שלוש או ארבע, פרט לתרומה לרווחתו הכלכלית של היצרן? ומה הן הסיבות המעמיקות לכך שהמחשב שלך לא יכול לעשות את אותן המשימות שעשה היטב לפני חמש שנים?

מערכת לינוקס רצה בצורה מושלמת על חומרה ישנה, שייתכן שעל אותה חומרה, חלונות 7 תסרב לפעול או שתיתן לך להמתין כעשרים שניות בין לחיצה ללחיצה. כמובן, לינוקס לא מתיימרת להפוך מחשב בן 12 שנים למכונית מרוץ, אך היא תפעל באופן סביר פלוס, ותאפשר לך לבצע משימות שגרתיות (כדוגמת גלישה ברשת, כתיבת מסמכים וכו׳) באופן שלא יפריע לך. כי ביננו, זוהי מהות השימושיות במחשב- לעזור לך ולהפריע כמה שפחות.. המחשב המסוים שמגיש לך מסמך זה אינו כל כך צעיר ומריץ לינוקס: אם יש לך את היכולת לקרוא עמוד זה, אז המחשב עובד (אם האתר נטען לאט, אפשר להאשים רק את חיבור האינטרנט שלי).