Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


אם כבר ידוע לך מה זה כונן בלתי מאוחה, וכבר התרגלת לאחות את הכונן הקשיח שלך כל חודש בערך, להלן התקציר : בלינוקס אין צורך באיחוי.

עכשיו נדמיין שהכונן הקשיח הוא ארון תיקים ענקי, עם מיליוני מגרות (תודות ל־Roberto Di Cosmo על ההשוואה הזו). כל מגרה יכולה להכיל רק כמות קבועה של נתונים. לכן, קבצים יותר גדולים ממה שמגרה כזו יכולה להכיל - גורמים לפיצול התוכנה למגרות אחרות. יש קבצים כל כך גדולים עד שהם צריכים אלפי מגרות. וכמובן, שגישה לקבצים כאלה קלה בהרבה כשהמגרות שהם תופסים, קרובות זו לזו בארון התיקים.

עכשיו נדמיין לעצמנו שאנו הבעלים של ארון תיקים זה, אבל אין לנו זמן לתחזק אותו, והיינו מעוניינים לשכור מישהו שיטפל בו למעננו. שני מועמדים באים אלינו כדי לבצע את העבודה, אשה וגבר.

אין ספק, שעליך לשכור את האשה (אפשר לנחש מראש, נשים מאורגנות הרבה יותר טוב :-) ). בכל אופן, חלונות משתמשת בשיטה הראשונה ; לינוקס משתמשת בשיטה השנייה. עקב שימוש הולך וגובר בחלונות, הגישה לקבצים תלך ותהיה יותר אטית; עקב שימוש הולך וגובר בלינוקס, הגישה לקבצים תלך ותהיה יותר מהירה. הבחירה בידכם!