Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


(תודה לגבריאל ק פטיניו -- gepatino {at}gmail {dot} com -- על הרעיון והגרסה הראשונית של הטקסט)

Microsoft היא חברה אמריקאית, והצלחתה טובה לכלכלה האמריקאית.

‏ אבל אם אינכם תושבי ארה״ב, בעת רכישת תכנה קניינית (Windows לדוגמה), כמחצית מכספכם מגיע הישר לחברת התכנה (Microsoft לדוגמה): הכסף הזה עוזב את ארצכם, בעוד המחצית השנייה נשארת (עמלות תיווך וכו׳: לא תועלת טכנולוגית). בארצך לא מיוצר כלום, ואפילו אין צורך להעסיק אנשים בעלי הכשרה למכירת הקופסאות. מצב זה מוביל ליצירת אנשי IT נטולי רמה טכנולוגית שיודעים רק להתקין ולהגדיר תכנה קניינית ואינם יכולים לשנות, ללמוד ולהתאים אותה.

‏ בתכנה חופשית (לינוקס), הכלכלה (והידע של מומחי ה־IT) של ארצכם מתחזקת, מפני שחברות קטנות/בינוניות יכולות להתאים פתרונות, לספק תמיכה, ייעוץ ועוד.

‏ אנשים שיודעים כיצד לעשות דברים ולהשאיר כסף בארצכם ירוויחו, ולא אנשים שרק מוכרים קופסאות עם מוצרי מדף ששולחים את כספך מעבר לים, ומשאירים את אנשי ה־IT נטולי יכולות אמתיות להתמודדות עם הכלים הטכנולוגיים שברשותם.