Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


מודה, מעולם לא הייתי משתמש חלונות ובכל זאת יש משהו שאני פשוט לא מצליח להבין: ברגע שמעבד התמלילים שלך, דפדפן האינטרנט שלך, תכנת הדוא״ל שלך ותכנת המסרים המידיים פתוחה ועוד כמה חלונות כדי לסייר בין הקבצים שלך. איך משתמשי חלונות לא הולכים לאיבוד בתוך כל הבלגן הזה?

סביבות עבודה זו תכונה שלא אוותר עליה לעולם. בטח יש לכם צג יחיד, נכון? נסו לינוקס, ויהיו לכם ארבעה. אתם לא באמת יכולים להביט בארבעתם בו זמנית, אבל זה לא משנה מפני שעיניכם בין כה וכה אינן יכולות להביט בשני כוונים שונים בעת ובעונה אחת, נכון? במסך הראשון, נשים את מעבד התמלילים. בשני, מסרים מיידיים. על השלישי, את הדפדפן. כך שכשאתם כותבים משהו במעבד התמלילים ואתם רוצים לבדוק משהו ברשת, אין צורך לבחור בין כל החלונות הפתוחים שתקועים מאחורי משהו- פשוט עברו למסך השלישי והפלא ופלא! זה שם.

הביטו במסך הבא, והקדישו תשומת לב לחלקו הימני התחתון.

זהו “מחליף סביבות העבודה” שלכם. אתם יכולים שיהיו לכם ארבע מסכים (וירטואליים), אבל אפשר גם יותר. (אני משתמש בתריסר, ויש מי שמשתמשים ביותר מזה.) האחד בשמאל מואר: זה הנוכחי. כדי לעבור ביניהם, פשוט לחצו על האחד שאתם רוצים (כל אחד מהם מראה תצוגה מוקטנת ומוקדמת של החלונות שהוא מכיל: במקרה זה שאר השלושה ריקים), או השתמשו בקיצורי מקלדת.