Business Week 
Image
Business Week Image

Защо Линукс е по-добър


Елате в следващото поколение на desktop-ите

Бил сте впечатлен от 3D и възможностите за прозрачност, показани в Windows Vista и сте взел решение, че тези уникални възможности си заслужават няколкостотин долара? Дори сте си взел нов компютър за да може да отговорите на изискванията (които са много високи) на Vista? Заблудил сте се: Линукс може да се справи по-добре, безплатно и с много по-ниски хардуерни изисквания.