Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is better


Đừng vi phạm bản quyền khi bạn có thể dùng phần mềm miễn phí

Bạn là người dùng hoàn toàn trong sạch, bạn *e hèm* mua mọi chương trình bạn từng sử dụng, không ai sờ gáy bạn được ? Nếu vậy thì, xin chúc mừng :)

Tuy nhiên, với hầu hết mọi người, vi phạm bản quyền là "chuyện thường ngày ở huyện". Sao chép một bản Adobe Photoshop thay vì bỏ tiền mua sẽ không làm bạn gặp ác mộng. Nhưng bạn có chắc sẽ không bao giờ gặp vấn đề không ? Không chắc lắm phải không... Người thiết kế chương trình có nhiều cách để dò ra những "khách hàng" bất hợp pháp. Ngày càng có nhiều người dùng mạng băng thông rộng, họ có thể kiểm tra tính hợp lệ của phần mềm mỗi khi bạn mở.

Nếu bạn dùng Linux và sử dụng phần mềm miễn phí, bạn không còn phải lo lắng nữa! Hầu hết chương trình đều miễn phí. Bạn có thể tìm các chương trình tương đương với hầu hết các phần mềm thương mại. Vài chương trình có thể chưa hoàn thiện, nhưng quá đủ cho mọi người. Dây là danh sách các phần mềm thương mại và phiên bản mã nguồn mở tương đương:

Thương Mại Mã Nguồn Mở Chạy trên Windows ?
Adobe Illustrator (~$500) Inkscape
Adobe InDesign (~$700) Scribus
Adobe Photoshop (~$600) The GIMP
Adobe Premiere (~$800) Pitivi, Kino, Cinelerra Không
Adobe Reader (free) Evince, Kpdf, GV
Apple iTunes (free) AmaroK, Rhythmbox, Banshee
Autodesk Autocad (~$4000) FreeCad
Autodesk 3ds Max (~$3500) Blender
Autodesk Maya (~$7000) Blender
Bittorrent (free) Transmission
Cubase (~$500) Ardour Không
Kazaa (free) aMule, eMule
Microsoft Excel (~$200) LibreOffice Spreadsheet
Microsoft Internet Explorer (free) Firefox, Chrome, Konqueror
Microsoft Office (~$400) LibreOffice
Microsoft Windows Mail (free) Thunderbird, Evolution, KMail, Geary
Microsoft Powerpoint (~$200) LibreOffice Presentation
Microsoft Windows Media Player (free) Mplayer, VLC, Totem, Kaffeine, Xine
Microsoft Word (~$200) LibreOffice Word Processor
Microsoft Windows Messenger (free) Pidgin, Kopete, aMSN
Nero (~$100) Brasero, K3b Không
Pro Tools (~$600) Ardour Không
Quark XPress (~$800) Scribus
QuickTime Player (free) Mplayer, VLC, Totem, Kaffeine, Xine
Winamp (free) AmaroK, Rhythmbox, Banshee Không


Ảnh vẽ bởi Michel Cambon