Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Linux’ai ir “Atvirojo kodo” programos yra „laisvos“. Tai reiškia, kad jų licencija yra “laisva licencija”, ir labiausiai paplitusi yra GPL (General Public License - Bendroji Viešoji Licencija). Ji teigia, kad bet kam leidžiama programą kopijuoti, skaityti jos išeities kodą („receptą“), keisti jį ir platinti, tik jeigu jo licencija išlieka GPL.

Kodėl laisvė jums turėtų rūpėti? Įsivaizduokime, Microsoft kompanija rytoj išnyksta (na gerai jau, tai nepanašu į tiesą, bet tarkime po 5-erių ar 10-ies metų?). Ar įsivaizduokime, kad ji staiga patrigubina kainą Windows’ams arba Office’ui. Jei esate susijęs su Windows’ais, nelabai ką galite padaryti. Jūs (ar jūsų verslas) eate priklausomi nuo šios vienos kompanijos, nuo jos programinės įrangos ie be jos jūs nelabai ką galite padaryti (kokia nauda iš kompiuterio be operacinės sistemos?). Ar tai ne rimta problema? Jūs priklausote nuo vienos kompanijos ir patikite jai kažką tokio svarbaus, kaip jūsų komiuterių tinkamas veikimas. Jei Microsoft’as nuspręstų įkainuoti kitą Windows’ų versiją $1000, jums nelabai liktų ką daryti (nebent pereiti prie Linux’ų). Jei Windows’ai turi labai jus nervinantį riktą ir Microsoft’as jo neištaiso, jums nelieka ką daryti (o ir riktų pateikimas Microsoft’ui nėra užduotis iš lengvųjų, paskaitykite „Pranešimai apie riktus” skyrelį).

Atvirajame kode, jei tam tikras projektas nustoja egzistavęs, kodas lieka atviras bendruomenei ir žmonės jį gali toliau tobulinti. Jei projektas jums labai naudingas, netgi galite tai daryti pats. Jei koks riktas labai jums įkyri, galite apie jį pranešti, pakalbėti su jos kūrėjais, o kas dar geriau, galite pats jį ištaisyti (ar ką pasamdyti, kad tai padarytų), ir nusiųsti pakeitimus kūrėjams, kad visi galėtų pasinaudoti patobulinimu. Su programine įranga galite daryti (beveik) viską, ką tik norite.