Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


(Dėkoju Gabriel E. Patiño -- gepatino {at}gmail {dot} com -- už idėją ir pirminę teksto versiją)

Microsoft yra JAV kompanija ir jos sėkmė yra naudinga jos ekonomikai.

Bet jei negyvenate JAV, pirkdami nuosavybinę programinę įrangą (pvz. Windows’us), apie pusę sumos išleidžiate tiesiogiai programą gaminančiai firmai (šiuo atveju Microsoft’ui). Šie pinigai palieka jūsų šalį. Kita pusė sumos pasilieka šalyje (pardavimo komisiniai etc.: nėra techninio išlošimo). Jūsų šalis nieko negamina, netgi nereikia aukštos kvalifikacijos pardavėjų pardavinėti dėžutes. Tai lemia IT profesionalų atsiradimą, neturinčių pakankamo lygio žinių, kurie tik diegia ir konfigūruoja nuosavybinę programinę įrangą be galimybės keisti/mokytis/pritaikyti jos.

Su laisva programine įranga (pvz. Linux’ais), jūsų šalies ekonomika (ir IT profesionalų žinios bei įgūdžiai) gali pagerėti, nes galėtų atsirasti daugybė mažų/vidutinių įmonių, kurios teiktų techninių sprendimų, konsultavimo, paramos ir priežiūros paslaugas.

Išloštų žmonės, žinantys kaip daryti verslą ir palikti pinigus savo šalyje, o ne tik už nustatytą kainą pardavinėjantys dėžutes, siunčiantys jūsų pinigus į užsienį, paliekantys IT profesionalus be tikrų žinių.