Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Om du redan vet vad fragmentation är, och redan är van vid att defragmentera hårddisken varje månad, så kommer här en kort information: Linux behöver inte defragmentering.

Tänk dig nu att din hårddisk är en gigantisk filkabinett, med miljoner lådor. Now imagine your hard disk is a huge file cabinet, with millions of drawers (tack till Roberto Di Cosmo för jämförelsen). Varje låda can bara innehålla en bestämd mängd data. Om filerna då är större än lådan måste de delas upp. Vissa filer är så stora att de behöver tusentals lådor. Och självklart är det mycket lättare att komma åt dessa filer om lådorna de ockuperar är nära varandra i filkabinetten.

Tänk dig nu att du är ägaren av filkabinetten, men att du inte har tid att sköta om den, och du därför vill anställa någon som gör jobbet åt dig. Två personer kommer till jobbet - en man, och en kvinna.

Du bör utan tvekan anställa kvinnan (du borde ha vetat att kvinnor är mer organiserade :) ). Windows använder den första metoden; Linux använder den andra. Ju mer du använder Windows, desto längre tid tar det att komma åt en fil; ju mer du använder Linux, desto snabbare går det. Valet är upp till dig!