Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Tack till Franz Bourlet för idén Du kanske undrar hur Linux kan vara annorlunda gentemot Windows när det gäller miljön? Båda är trots allt bara mjukvara som har liten effekt på klimatet och miljöförstörelse. Om du väljer Linux kan du faktiskt påverka miljön: