Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Om du hittar en bugg i Windows kan du i princip sitta och be om att Microsoft fixar den snart (och om den är en fara för systemet får du be extra hårt). Du förväntar dig säkert att det är enkelt att rapportera en bugg till Microsoft (så att de kan fixa den snabbare). Isåfall, tänk om. Here är en intressant artikel angåenge detta. Vad händer om Microsoft inte ens ser buggen? Då får du hoppas att nästa version av Windows fixar det (trots att det kommer kosta några tusen).

Nästan all öppen mjukvara (Linuxdistributioner inkluderade) har ett buggspårningssystem. Du kan inte bara skicka in buggrapporter (som du är uppmanad till att göra!) där du förklarar vad problement är , du kan också se vad som händer därefter: Allt är öppet för alla. Utvecklare kommer att svara, de kommer kanske också fråga efter lite mer information för att de enklare skall laga buggen. Du blir informerad om när buggen är lagad, och du kommer också få en ny version av programmet (fortfarande fritt). Här har du alltså människor som tar hand om dina problem, håller dig uppdaterad om statusen, och allt gratis! Om problemet blir löst på ditt system, blir det det också på allas andra också: det ligger i allas intresse att hjälpa varandra och förbättra mjukvaran. På detta sätt fungerar öppen mjukvara.