Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Linux ima mnogo muzičkih plejera (uključujući AmaroK, Rhythmbox, Banshee, itd.), a neki od njih su odlični. Pogledajte, na primer, AmaroK
(na slici) : on savršeno pušta i upravlja Vašom muzikom, uči koje pesme više volite, automatski dobavlja njihove nazive (i tekstove) sa internet-a, i čak može da Vam pokaže omot CD-a !