Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Ako već znate šta je fragmentacija, i već ste navikli da defragmentirate svoj disk svaki mesec ili više, evo kratke verzije: Linux ne mora da se defragmentuje

Zamislite sada hard disk kao veliku komodu, da milionima
polica (hvala Roberto Di Cosmo-u za ovo poređenje). Svaka polica može da sadrži tačno određenu količinu podataka. Stoga, kad su podaci veći nego što polica može da primi
sadržaj mora da se razdvoji. Neki fajlovi su toliko veliki da zauzimaju stotine polica. I naravno, pristup tim fajlovima je mnogo lakši kada su police koje okupiraju bliže jedan drugoj u zamišljenoj komodi.

Sada zamislite da ste vlasnik jedne od komoda, ali nemate vremena da se brinete za nju, i hoćete da unajmite nekoga da to radi za Vas. Dvije ljudi se prijavilo, žena i muškarac.

Bez sumnje, treba da angažujete ženu (trebalo je odmah da znate da su žene mnogo bolje organizovane :) ). Pa, Windows koristi prvi metod; Linux koristi drugi. Što više koristite Windows imaćete sporiji pristup podacima; što više koristite Linux, on je sve brži. Izbor je na Vama!