Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Windows potrebuje čoraz náročnejší hardvér s každou novou verziou (95, 98, 2000, Me, XP, atď.). Takže ak chcete používať Windows, neustále potrebujete kupovať nový hardvér. Ale ja nevidím žiadny normálny dôvod pre takúto rýchlu evolúciu. Samozrejme, že niektorí ľudia potrebujú výkonné počítače a nový hardvér a technológie im naozaj pomáhajú. No pre väčšinu používateľov, ktorí si prehliadajú internet, využívajú email, píšu dokumenty a prezentácie nemá zmysel kupovať nový počítač každé 2, 3, alebo 4 roky, jedine keby chceli nechať predajcov výpočtovej techniky dobre zarobiť. Aký je presne hlavný dôvod, prečo váš počítač nemôže robiť to, čo dokázal robiť pred piatimi rokmi?

Linux beží rovnako dobre aj na staršom hardvéri, na ktorý sa Windows 7 pravdepodobne nebude dať ani nainštalovať, alebo po každom kliknutí nastane 20 sekundová pauza. Jasne, Linux neurobí z 12-ročného počítača výkonný stroj, ale bude na ňom bežať veľmi dobre a dovolí vám vykonávať bežné úlohy (prehliadať internet, písať dokumenty, atď). Počítač, ktorý vám poskytuje túto stránku tiež nie je najmladší a beží na ňom Linux: ak si toto práve čítate, tak je spustený a beží (a ak sa stránka nahráva pomaly, je to len vinou Internetového pripojenia).