Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Vďaka Franzovi Bourletovi za nápad Môžete sa opýtať, ako sa môže Linux odlišovať od Windows-u, keď hovoríme o životnom prostredí? Veď v podstate sú to len programy s malým vplyvom na znečistenie alebo zmenu klímy. No, výber Linuxu môže mať dopad na životné prostredie: