Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Cài đặt Windows chỉ là điểm khởi đầu. Hãy tưởng tượng bạn vừa cài xong bản Windows 7 mới toanh và muốn làm việc với nó càng nhanh càng tốt. Một người khác gửi cho bạn một tập tin PDF: không được, bạn chưa có chương trình để đọc. Bạn cần tìm trên mạng, tải về, cài đặt, có thể phải khởi động lại nữa. Vậy là xong. Nhưng còn nữa: người đó còn gửi cho bạn một tập tin DOC của Word. Windows cũng không đọc được, tuyệt!: bạn lại phải mua Microsoft Office hoặc tải OpenOffice về (hi vọng bạn có kết nối Internet tốc độ cao), cài đặt, vân vân và vân vân… Người khác gửi bạn một tám ảnh, nhưng màu sắc của nó không được tươi tắn lắm. Bạn cần mua Photoshop (cái đó tới vài trăm $$$) hoặc tải The GIMP: tìm, tải về, càt đặt… Thế là đủ rồi: bạn thấy đấy, hệ thống Windows không hoàn thiện, càt đặt Windows xong còn rất nhiều vấn đề nữa.

Khi bạn cài Linux (như Ubuntu, Mandriva, Fedora…), bạn đã có sẵn những chương trình sau, mà khồn phải cài thêm gì cả :

Bạn có thể làm việc ngay lập tức.