Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Linux có rất nhiều chương trình chơi nhạc (như AmaroK, Rhythmbox, Banshee…), một vài chương trình rất tuyệt. Hãy xem thử AmaroK trên ảnh: bạn có thể quản lý kho nhạc đồ sộ của bạn, tự động nhớ những bài hát bạn thích nghe, tự động tải lời bài hát từ trên mạng, thậm chí cả bìa đĩa CD nữa!