Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Nếu bạn đã biết hiện tương phân mảnh là gì, và chay chương trình chống phân mảnh mỗi tháng một lần: Linux không cần những chương trình như vậy.

Hãy tưởng tượng ổ đĩa cứng của bạn là một tủ chứa tài liệu, với hàng triệu ngăn kéo (cảm ơn Roberto Di Cosmo). Mỗi ngăn kéo chỉ chứa được một lượng dữ liệu nhất định. Vì thế các tài liệu quá lớn cần được đặt trong nhiều ngăn kéo khác nhau. Nhiều tài liệu rất lớn cần phải chứa trong hàng ngàn ngăn kéo. Tìm các tài liệu tất nhiên sẽ dễ hơn nhiều nếu chúng được đặt trên các ngăn kéo gần nhau.

Nếu bạn là người chủ của chiếc tủ tài liệu đó, bạn cần ai đó quản lý giúp bạn. Có hai người đến xin việc: một người đàn ông và một người phụ nữ.

Không nghi ngờ gì, bạn nên thuê người phụ nữ (tất nhiên phụ nữ luôn gọn gàng hơn đàn ông :). Windows sủ dụng cách đầu tiên, Linux sử dụng cách thứ hai. Bạn càng dùng Windows nhiều, Windows càng chạy chậm. Bạn càng dùng Linux nhiều, Linux càng chạy nhanh.Well, Windows uses the first method ; Linux uses the second one. Đó là lựa chọn của bạn!.