Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Linux và phần mềm mã nguồn mở “miễn phí”. Có nghĩa bản quyền sản phẩm của phần mềm mã nguồn mở là miễn phí, phổ biến nhất là GPL (General Public License). Tài liệu này nói rằng bất kì ai cũng được quyền sao chép, đọc mã nguồn, sửa đổi và phân phối phần mềm, miễn là bản quyền phần mềm đó vẫn là GPL.

Vì sao bạn cần quan tâm ? Hãy tưởng tượng Microsoft biến mất vào ngày mai (khó xảy ra, nhưng 5, 10 năm nữa là hoàn toàn có thể). Hoặc MS tăng giá Windows hoặc Office lên nhiều lần. Nếu bạn phải sử dụng Windows, bạn không còn cách nào khác là phải nâng cấp. Vấn đề đó rất nghiêm trọng phải không ? Công ty của bạn không thể làm việc nếu thiếu Windows. Nếu Microsoft muốn bán Windows với giá 1000$, bạn không thể làm gì được (trừ khi bạn chuyển sang Linux). Nếu Windows có lỗi nặng và Microsoft không muốn sửa, bạn không thể làm gì được (báo lỗi tới Microsoft không dễ dàng, xem mục “Báo cáo lỗi”).

Với mã nguồn mở, nếu một dự án hoặc công ty hỗ trợ ngừng hoạt động, cộng đồng nguồn mở có thể truy cập vào mã nguồn của chương trình và phát triển tiếp. Nếu chương trình đó rất quan trọng đối với bạn, chính bạn có thể hỗ trợ nó. Nếu chương trình có lỗi, bạn có thể báo lỗi cho mọi người, với các lập trình viên, hoặc tự sửa lấy (cũng có thể thuê ai đó làm việc này), sau đó cung cấp bản sửa lỗi cho mọi người. Bạn có thể làm bất cứ điều gì với phần mềm mã nguồn mở.