Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Windows có một chương trình khá tiện lợi là “Windows update”, tự động tải về và cài đặt các bản cập nhật mới nhất.

Nhưng còn các chương trình không phải của Microsoft ? chương trình của Adobe ? trình giải nén ? ghi đĩa ? các trình duyệt và quản lý thư điện tử ngoài Internet Explorer và Outlook ? Bạn cần cập nhật tất cả các chương trình đó, từng cái một. Điều này tốn rất nhiều thời gian vì mỗi chương trình có cách (tự động) cập nhật riêng.

Linux quản lý mọi chương trình bằng một phần mềm duy nhất: chương trình “Quản lý phần mềm”. Chương trình này sẽ quản lý mọi chương trình đã cài đặt trong máy, tự động cập nhật mọi thứ chỉ với 1 click chuột.