Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Thiết kế của Windows có nhiều vấn đề, kết quả là hệ thống ngày càng trở nên lộn xộn và kém ổn định. Có thể bạn đã nghe nhiều người nói “Máy tính của tôi chạy chậm quá, phải cài lại mới được”. Cài lại Windows cải thiện được vấn đề, cho đến khi mọi chuyện lặp lại.

Có thể bạn nghĩ rằng đó là chuyện tất nhiên, công nghệ mới khó trở nên hoàn hảo. Bạn sẽ ngạc nhiên khi dùng Linux. 5 năm sau, hệ thống của bạn vẫn chạy nhanh như khi bạn mới cài, chưa nói đến hệ thống Linux không bao giờ có virus. Đó cũng là lí do khiến bạn phải cài lại Windows thường xuyên.

Tôi đã thuyết phục thành công khá nhiều người chuyển sang Linux, trong khi giữ Windows lại trên máy của họ vì có vài chương trình họ đã quen dùng mà Linux chưa có (Autocad). Từ khi họ chuyển, hầu hết đều phải cài lại Windows vài tháng một lần, nhưng Linux vẫn chạy rất hoàn hảo kể từ ngày được cài đặt.

Linux giúp bạn dành nhiều thời gian vào công việc hơn, và ít thời gian cài đi cài lại hệ thống.