Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


(Cảm ơn Gabriel E. Patiño -- gepatino {at}gmail {dot} com -- đã cung cấp ý tưởng và bản đầu tiên của bài viết này)

Microsoft là một công ty của Mỹ, thành công của Microsoft có lợi cho nền kinh tế Mỹ.

Nếu bạn không phải công dân Mỹ, khi bạn mua phần mềm độc quyền (như Windows): một nửa số tiền đi vào túi của tập đoàn Microsoft, nửa còn lại dành để chi trả cho quảng cáo và phí vận chuyển (không phải để đầu tư phát triển phần mềm). Đất nước bạn không sản xuất được gì cả, và người bán hàng không cần trình độ cao. Kết quả là rất nhiều “chuyên gia” công nghệ thông tin không hề có kiến thức lập trình mà chỉ biết cấu hình và cài đặt các phần mềm khác.

Với phần mềm Miễn Phí (như Linux), nền kinh tế và trình độ các kĩ sử tin học của đất nước bạn sẽ được cải thiện bởi có rất nhiều công ty nhỏ có thể phát triển các giải pháp phần mềm riêng, mà không cần số vốn đầu tư khổng lồ.

Càng nhiều người có trình độ tin học cao (thay vì những người chỉ biết bán hàng), đất nước của bạn sẽ càng có lợi.