Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Bạn vừa cài đặt các bản cập nhật với “Windows Update” ? Làm ơn khởi động lại. Bạn vừa càt đặt một phần mềm mới ? Làm ơn khởi động lại. Hệ thống của bạn không ổn định ? Hãy thử khởi động lại, mọi thứ sẽ chạy nhanh hơn.

Windows luôn yêu cầu bạn phải khởi động lại máy, điều này có thể vô cùng khó chịu (bạn đang cần tải 1 tập tin lớn và không muốn phải tải lại từ đầu). Ngay cả khi bạn click “Restart Later”, Windows vẫn hỏi đi hỏi lại bạn mỗi 10 phút. Và nếu bạn không có mặt ở đó, Windows sẽ khởi động lại máy mà không được sự cho phép của bạn.

Linux không cần khởi động lại. Khi bạn cài một phần mềm mới (ngay cả phần mềm rất lớn) hoặc cập nhật hệ thống tự động, bạn sẽ không phải khởi động lại máy. Chỉ những thành phần tối quan trọng của hệ thống được cập nhật bạn mới cần khởi động lại, thường thường là vài tuần một lần.

Bạn biết các máy chủ Web chứ ? Chúng là tập hợp của rất nhiều máy tính lớn trả về các trang Web khi bạn truy cập vào. Hầu hết đều chạy Linux, vì máy chủ luôn phải bật thường xuyên (để phục vụ bất kì ai, bất kì lúc nào), chúng không được khởi động lại thường xuyên (nếu không bạn sẽ không truy cập được). Thực tế là nhiều máy chủ đã chạy liên tục trong vài năm. Linux rất ổn định, chạy hoàn hảo mà không cần khởi động lại.

Có thể bạn sẽ không bật máy liên tục trong vài tuần lễ, những điều quan trọng ở đây là: hệ thống sẽ không yêu cầu bạn khởi động lại liên tục.