Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Nếu bạn phát hiện một lỗi của Windows, bạn chỉ có thể đợi và cầu nguyện Microsoft sẽ sửa (nếu đó là một lỗ hổng bảo mật, bạn phải cầu nguyện nhiều gấp đôi). Bạn có thể nghĩ rằng báo lỗi tới Microsoft (để họ sửa nhanh hơn) rất dễ dàng. Xin hãy nghĩ lại. Đây là một bài viết rất hay về điều đó. Nếu Microsoft không để ý đến nó thì sao ? Vậy thì hãy hi vọng phiên bản Windows kế tiếp sẽ sửa (nhưng bạn phải bỏ vài trăm $$$ để mua, chưa nói đến phải nâng cấp máy).

Gần như mọi phần mềm mã nguồn mở (bao gồm các phiên bản Linux) có một hệ thống quản lý lỗi. Bạn không chỉ có thể báo lỗi (bạn nên làm như vậy!), giải thích chi tiết về vấn đề, bạn còn có thể biết lỗi đó được sửa hay chưa: mọi thứ đều rõ ràng cho tất cả mọi người. Các lập trình viên sẽ trả lời, họ có thể hỏi thêm một số thông tin khác nữa. Bạn sẽ biết bao giờ lỗi đó được sửa, và tải phiên bản mới như thế nào. Vậy là có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ bạn, thông báo cho bạn biết mọi tình hình, tất cả đều miễn phí!. Nếu lỗi được sửa, mọi người đều có lợi. Tất cả đều muốn phần mềm của họ được cải thiện. Đây là mô hình làm việc của phần mềm mã nguồn mở.