Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Bạn rất ấn tượng về các hiệu ứng đồ hoạ của Windows Vista và quyết định bỏ vài trăm đô-la cho những tính năng đó ?. Bạn còn sắm một bộ máy tính mới vì Vista yêu cầu cấu hình cao hơn nhiều chiếc máy cũ của bạn ?. Đừng nghe những lời đường mật của Microsoft: Linux làm được việc đó, miễn phí, và tốt hơn nhiều Windows.