Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Bạn đã bị mất dữ liệu quý giá vì Windows bi treo bao giờ chưa ? Bạn có luôn tắt máy đúng cách không, hay nhiều khi phải rút nguồn điện vì Windows gặp trục trặc, thậm chí không thể tắt máy ? Bạn đã gặp phải “Màn hình xanh chết chóc” hay các thông báo lỗi yêu cầu bạn tắt máy vì lí do khó hiểu nào đó chưa ?.

Phiên bản mới nhất của Windows chạy ổn định hơn các phiên bản trước. Nhưng những vấn đề này vẫn xảy ra khá thường xuyên.

Dĩ nhiên, không hệ điều hành nào hoàn hảo, những người nói rằng hệ thống của họ không bao giờ bị treo là nói dối. Tuy nhiên, có những hệ điều hành ổn định tới mức hầu hết người dùng chưa bao giờ thấy nó bị treo, ngay cả sau nhiều năm. Điều này là sự thực với Linux. Đây là một cách để kiểm tra: khi hệ thống bị treo, bạn phải tắt hoặc khởi động lại máy. Nếu máy của bạn chạy ổ định sau một thời gian dài, dù bạn dùng rất nhiều, bạn có thể nói hệ thống đó ổn định. Tất nhiên, thỉng thoảng bạn nên khởi động lại nếu hệ thống cập nhật rất nhiều thứ. Có điều nếu bạn dùng Linux, sử dụng máy bất kì cách gì bạn muốn, và không khởi động lại/tắt máy: bạn có thể dùng như vậy hàng năm trời mà không gặp vấn đề gì.

Hầu hết mọi người sẽ không để máy chạy lâu như vậy, nhưng đây là bằng chứng về sự ổ định của Linux.