Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Hầu hết games chỉ chạy trên Windows. Một vài game có phiên bản dành cho Mac và Linux (Quake 4, Neverwinter Nights…), nhưng đa số chỉ được thiết kế cho Windows.

Nếu bạn chơi rất nhiều game mới ra lò, bạn nên sử dụng Windows. Nhưng bạn có thể thử Linux, giữ lại Windows (xem mục Cài Đặt).