Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Hầu hết các thiết bị chạy tốt trên Linux. Tuy nhiên các thiết bị mới (vài tháng tuổi) có thể chưa được hỗ trợ. Tượng tự với phần mềm, nhiều nhà sản xuất phần cứng vẫn coi thị trường Linux quá nhỏ và không đưa ra driver. May mắn là những lập trình viên Linux đã viết driver mã nguồn mở cho rất nhiều thiết bị, nhưng việc này mất khá nhiều thời gian.

Cách tốt nhất để biết phần cứng của bạn có chạy tốt trên Linux không là dùng một Live CD (xem mục “Thử Linux mà không ảnh hưởng đến Windows).