Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Trước đây rất nhiều nhà xản xuât phần mềm coi thị phần phần mềm Linux quá nhỏ để hỗ trợ. Mặc dù tình hình đang thay đổi, hầu hết phần mềm lớn vẫn không chạy trên Linux.

Tuy nhiên có nhiều phần mềm mã nguồn mở hoàn toàn thay thế được các phần mềm trên (xem mục này).

Bạn nên dùng thử các phần mềm đó (thường có phiên bản dành cho Windows). Xem qua các screenshot và tính năng có phù hợp với nhu cầu của bạn không.

Nếu có chương trình mà bạn không thể bỏ, bạn nên giữ lại Windows. Tuy nhiên bạn có thể cài cả hai hệ điều hành (thường gọi là “khởi động kép”).

Có một chương trình tên là WINE giúp các phần mềm Windows chạy trực tiếp trên Linux. Trang chủ của WINE có danh sách chi tiết những phần mềm chạy được. Một tuỳ chọn nữa là chạy Windows qua máy ảo, nhưng không thích hợp lắm với những chương trình yêu cầu cấu hình hệ thống mạnh.