Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Bạn là người dùng hoàn toàn trong sạch, bạn e hèm mua mọi chương trình bạn từng sử dụng, không ai sờ gáy bạn được ? Nếu vậy thì, xin chúc mừng :)

Tuy nhiên, với hầu hết mọi người, vi phạm bản quyền là “chuyện thường ngày ở huyện”. Sao chép một bản Adobe Photoshop thay vì bỏ tiền mua sẽ không làm bạn gặp ác mộng. Nhưng bạn có chắc sẽ không bao giờ gặp vấn đề không ? Không chắc lắm phải không… Người thiết kế chương trình có nhiều cách để dò ra những “khách hàng” bất hợp pháp. Ngày càng có nhiều người dùng mạng băng thông rộng, họ có thể kiểm tra tính hợp lệ của phần mềm mỗi khi bạn mở.

Nếu bạn dùng Linux và sử dụng phần mềm miễn phí, bạn không còn phải lo lắng nữa! Hầu hết chương trình đều miễn phí. Bạn có thể tìm các chương trình tương đương với hầu hết các phần mềm thương mại. Vài chương trình có thể chưa hoàn thiện, nhưng quá đủ cho mọi người. Dây là danh sách các phần mềm thương mại và phiên bản mã nguồn mở tương đương:

<?php

table_parser (“Có”, “Không”, “Thương Mại”, “Mã Nguồn Mở”, “Chạy trên Windows ?”);Ảnh vẽ bởi Michel Cambon