Business Week 
Image
Business Week Image

Why Linux is Better


Bạn có phiền vì phải để ý đến cái nhiệt kế ngoài cửa sổ và phải chạy ra xem mỗi khi định đi đâu đó không ? Chỉ cần liếc vào màn hình bạn sẽ biết thời tiết như thế nào:

Dĩ nhiên, Linux không ép bạn làm điều gì cả, bạn có thể đặt cái đó ở bất kì nơi nào trên màn hình, hoặc tắt hẳn (thỉnh thoảng chạy ra ngoài cũng tốt chứ sao). Bạn có thể theo dõi thời tiết ở bất cứ nơi nào trên thế giới (hình ở trên không đúng đâu, tôi đã chọn Honolulu, giờ này ở Paris là 2 độ C!).